Skip to content

Protocol d’Atenció a Dones amb Discapacitat Víctimes de Violència de Gènere

En què consisteix?

Aquest Protocol d’atenció a dones amb discapacitat víctimes de violència
de gènere pretén ser una eina útil per al conjunt de professionals
que tenen implicació en la lluita contra la violència de gènere, nou perquè a més treballa l’especificitat de les dones i xiquetes amb discapacitat.

Sorgeix i dóna resposta, a més al compromís adquirit en l’Acord
Interinstitucional pel qual s’aprova el Protocol per a la coordinació de les actuacions en matèria violència de gènere en la Comunitat Valenciana, de 24 de novembre de 2014.

El present protocol s’estructura en nou apartats que segueixen la seqüència lògica de la ruta d’atenció enfront de la violència de gènere.

circulo1

AQUEST PROTOCOL PODRÀ RESPONDRE DIVERSES PREGUNTES COM PER EXEMPLE:

CONSIDERACIONS PRÈVIES PER A l’ATENCIÓ A les DONES AMB DISCAPACITAT VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Es tracta d’una violència que afecta les dones pel mer fet de ser-ho,
però de manera més a acusada a les dones amb discapacitat.
Constitueix un atemptat contra la integritat, la dignitat i la llibertat de les
dones.

ITINERARIS D’ATENCIÓ

Es presenta el procés d’atenció que es posarà en marxa
davant una situació de violència de gènere que est patint una dona amb
discapacitat.

COORDINACIÓ INTERDEPARTAMENTAL A través DE LA
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE

PAUTES ESPECIFIQUES D’ATENCIÓ A DONES EN
FUNCIÓ DE LA MENA DE DISCAPACITAT

Les pautes que ací s’ofereixen vénen recollides en la Guia del tracte adequat a les dones i xiquetes amb discapacitat, realitzat per la Comissió de la Dona del CERMI Comunitat Valenciana (2017)

RECOMANACIONS PER A l’ATENCIÓ EN CADASCUN
DELS ÀMBITS D’INTERVENCIÓ FRONT LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Es presenten en cada àmbit d’actuació enfront de la violència de genere una sèrie de recomanacions que contemplen la perspectiva de l’atenció a les dones i xiquetes amb discapacitat.

RECOMANACIONS PER A la RECOPILACIÓ DE DADES
SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I DISCAPACITAT.

Es plantejava una sèrie de millores genèriques respecte a l’elaboració d’estudis i estadístiques, basades en informes internacionals, així com altres elements clau a incorporar prenent com a referència aquesta última Macro-enquesta: (Fundació *CERMI Dones, 2017)

CREACIÓ DE LA FIGURA DE PROFESSIONAL
FACILITADORA: UN SUPORT CLAU PER A les DONES
AMB DISCAPACITAT VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Una de les novetats que incorpora el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista dins del Protocol d’atenció a dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere és la incorporació d’una persona facilitadora amb la finalitat primordial de garantir l’accés al procés policial, judicial i social de les dones amb discapacitat en condicions d’igualtat.

Explora el document complet

Per a veure més informació i Recomanacions