Skip to content

Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista

Manifest

Des que hi ha dades oficials, només en l’Estat espanyol, han sigut assassinades més dones, i els seus fills i filles, que víctimes del terrorisme d’ETA. Davant aquesta situació d’emergència nacional, la societat valenciana, liderada especialment pels moviments feministes i pels col·lectius de dones, ha interpel·lat a les diferents administracions per a arribar a un pacte d’Estat contra les violències masclistes.

5 Línies Estratègiques
21 Objectius
239 Mesures

El Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista s’estructura en cinc eixos, 21 objectius i 293 mesures concretes que tenen l’objectiu de transformar la societat i erradicar les violències contra les dones.

La feminització de la societat vinculada als valors tradicionalment atorgats a les dones, com la cultura de la no violència, el diàleg, la gestió de les emocions i l’horitzontalitat. La promoció de l’equilibri entre l’esfera pública i privada, reproductiva i productiva, la raó i les emocions. Un equilibri basat en la recuperació de la memòria i les genealogies de dones, així com en l’apoderament d’aquestes com a anous referents socials.

Una causa col·lectiva a la qual cal sumar als homes, des del treball de les noves masculinitats i la seua despatriarcalització.

mano2

Línies Estratègiques

1.

Garantir una Societat Segura, Llibre de Violència de Gènere i Masclista

2.

Feminitzar la Societat

3.

Coordinar el treball en xarxa per a l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere i masclista i els seus fills i filles

4.

Trencar els murs que invisibilizan la violència de gènere i masclista, i socialitzar-ho com un conflicte polític i social

5.

Garantir la dotació pressupostària estable per a poder desenvolupar i implementar els objectius