Skip to content
8M

DONES CERMI CV

Defensem els drets de les dones i xiquetes amb discapacitat.

Sobre CERMI Dones

La Comissió DONES CERMI CV naix el 18 de gener de 2005, per la preocupació expressada per gran part de la societat civil organitzada entorn de la desigualtat de gènere que també es produeix en aquest sector de la població i davant la necessitat d’aprofundir en el coneixement i en l’articulació de respostes a aquestes situacions de discriminació.

DONES CERMI CV, ho formen dones amb qualsevol mena de discapacitat i representants de les següents entitats: COCEMFE CV, Plena Inclusió CV, FISD CV, ONCE, FESORD CV, CALCSICOVA, ASPACE, HELIX CV, FAEB CV, FEDER CV, ASOCIDE, FEVADACE, FEDERACIÓ SALUT MENTAL CV  i PREDIF CV.

8M_3
8M_2
editorial

Objectiu de CERMI Dones

20190313_MesaSupervivientesCEU
20160303_ImagenComisionMujer
20180427_FOTOFamiliaPresentaciónSerie

El nostre objectiu fonamental és afavorir les condicions perquè les dones i xiquetes amb discapacitat de la Comunitat Valenciana, així com les dones i mares assistents de persones amb discapacitat, puguen gaudir plenament i en igualtat de condicions de tots els drets humans i llibertats fonamentals,

DONES CERMI CV defensa la igualtat efectiva de les dones i xiquetes amb discapacitat des d’una perspectiva dels drets humans, aplicant el contingut de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, posant l’accent principalment en els principis de no discriminació, igualtat d’oportunitats, inclusió en la comunitat, vida independent i acció positiva i promovent al seu torn l’apoderament individual i col·lectiu de les dones i xiquetes amb discapacitat.

L’àmbit d’actuació de la Comissió DONES CERMI CV és transversal a qualsevol reivindicació en matèria de discapacitat que es fa des de la nostra entitat i per això treballem, d’aquesta manera, amb les diferents comissions del CERMI CV: accessibilitat, ocupació i formació, educació, autonomia personal i dependència, sanitat, etc.

Impulsem polítiques en matèria de gènere i interseccionalitat, representant els interessos de les dones amb alguna mena de discapacitat a la Comunitat Valenciana i constituint-se com la interlocutora amb les administracions públiques, organismes i plataformes, en coordinació amb la Xarxa estatal de dones amb discapacitat, la Fundació CERMI Dones i les Comissions de Dona dels CERMI’s Autonòmics.

Contracte Programa Fundació CERMI Dones

Foto: «La discapacitat i l’embaràs, compatible» d’Óscar García Rochera.

La Fundació CERMI Dones i l’Àrea de Gènere del Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), juntament amb els CERMIS Autonòmics, estan duent a terme una intensa estratègia per a situar en les primeres posicions de l’agenda política les qüestions d’igualtat entre dones i homes amb discapacitat, així com per a materialitzar la igualtat de gènere en tota l’acció representativa del moviment social de la discapacitat.

A tal fi, la Fundació CERMI Dones i CERMI CV ( a través de la seua comissió DONES CERMI CV) van signar en  bilateralment un contracte programa el passat 4 de setembre de 2017, amb acords específics per al desenvolupament de l’enfocament de gènere en l’esfera de la discapacitat en cada territori.

Amb aquest contracte programa, es busca garantir la introducció de l’enfocament de gènere en les polítiques, programes i projectes que desenvolupe la xarxa associativa CERMI en tot l’Estat, seguint les prescripcions establides per la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i la Convenció per a l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona, i de tot l’ordenament jurídic espanyol sobre la matèria.

D’igual manera, es pretén consolidar una estructura organitzativa participativa i plural, en la qual s’impulse la presència i el poder de decisió de les dones amb discapacitat, donant a conéixer a les organitzacions, i més concretament a les seues Comissions o Vocalies de la Dona, la filosofia dels drets humans com a part fonamental de la seua teoria i praxi.

Foto: «La discapacidad y el embarazo, compatible» de Óscar García Rochera.

Missió, Visió i Valors

MISSIÓ

DONES CERMI CV representa i defensa a les dones i xiquetes amb discapacitat i a les mares i cuidadores de les persones amb discapacitat, de la Comunitat Valenciana, per a garantir els seus drets i inclusió, així com millorar les seues condicions de vida i ciutadania.

VISIÓ

DONES CERMI CV es constitueix com l’instrument d’actuació del moviment CERMI CV en relació amb les dones i les xiquetes amb discapacitat, així com de les mares i cuidadores de persones amb discapacitat, treballat en el CERMI CV amb l’objectiu prioritari d’avançar en la seua igualtat plena i efectiva.

VALORS

Els valors que inspiren i orienten l’actuació de DONES CERMI CV parteixen de la Convenció Internacional sobre els Drets dels Persones amb Discapacitat i la Convenció sobre l’Eliminació de tota forma de Discriminació contra la Dona, i altres instruments internacionals sobre drets de les dones, i a més i en concret els d’unitat, respecte a la diversitat, independència i neutralitat polítiques o ideològiques, igualtat entre dones i homes, funcionament democràtic, participació, transparència, qualitat, bon govern, comportament ètic i solidaritat social.