Skip to content
servicio-sajsosex

SAJSOSEX

Servei d’informació, orientació i acompanyament, jurídic, social i de salut sexual i reproductiva per a dones amb discapacitat

El Servei Jurídic, Social, Salut Sexual i Reproductiva (SAJSOSEX) proporcionarà de manera directa i individualitzada, orientació, informació i assessorament jurídic, social, i de salut sexual i reproductiva, a les dones amb discapacitat, facilitant llits legals existents per a vetlar pels seus drets en molt diverses matèries per a tractar d’evitar situacions d’indefensió i propiciar la seguretat jurídica, fomentant així la seua autonomia personal.

Naix com a prevenció i defensa dels drets de les dones i xiquetes amb discapacitat.

Dins del programa d’atenció i l’acompanyament a dones i xiquetes amb discapacitat que duem a terme, ateses les necessitats i demandes preferents de les dones amb discapacitat i les seues famílies segons la seua realitat social i la situació objectiva, concentrant-nos en les esferes que generen més factors d’exclusió, menor grau de desenvolupament personal i social, i menors possibilitats d’accés als drets, béns i serveis de la comunitat. Amb la necessitat d’establir aliances amb altres organitzacions de dones des del punt més interseccional.

Durant l’any 2020 posem en marxa el Servei Jurídic, Social, Salut Sexual i Reproductiva (SAJoSEX) que va proporcionar de manera directa i individualitzada, orientació, informació i assessorament jurídic, social, i de salut sexual i reproductiva, a les dones amb discapacitat, facilitant llits legals existents per a vetlar pels seus drets en molt diverses matèries per a tractar d’evitar situacions d’indefensió i propiciar la seguretat jurídica, fomentant així la seua autonomia personal.

SOL·LICITUD DEL SERVEI SAJSOSEX

  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.