Skip to content
1

#ODiScapacidad – Agenda 2030 «Per la nostra salut, pels nostres drets» Dia Dona

Institut Social de la Marina, d'Alacant Calle del Ponent, 03113 Alacant Institut Social de la Marina, d'Alacant Calle del Ponent, 03113 Alacant

Dins dels acords de col·laboració que estem duent a terme com a mesura del compliment dels objectius de desenvolupament sostenible, de l’Agenda 2030, realitzada aquesta acció en col·laboració de la Subdelegació de Govern a Alacant.

HORARI: De 10.30 a 14.00 h

LLOC: Institut Social de la Marina, d’Alacant Calle del Ponent, 03113 Alacant

“Mentre més dones en tota la seua diversitat participen en la presa de decisions que els afecta les seues vides, més sòlida es farà la democràcia. Però no tota participació política de les dones s’esgota en els Parlaments. Moltes dones inicien la seua vida política en la gestió comunitària, en alcaldies i capítols, o en altres nivells de govern.

I és precisament en el nivell local on, en molts països, es tenen nivells de participació aclaparantment baixos; i no podem oblidar la importància dels municipis per a l’exercici de la ciutadania i per al desenvolupament dels nostres lideratges.”

Michelle Bachelet, ex Directora Executiva d’ONU Dones i Secretària General Adjunta de les Nacions Unides i, actualment, Presidenta de Xile.

Les dones amb discapacitat exigim l’aplicació del Pla d’Acció per a la Implementació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible no deixe arrere a les dones i xiquetes amb discapacitat, que encara pateixen una discriminació múltiple en molts àmbits de la vida.

En aquest sentit, subratllem que és responsabilitat dels governs aconseguir el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per al que cal destinar els recursos necessaris per a aconseguir les metes de cadascun dels objectius tenint en compte a les dones i xiquetes amb discapacitat.

Aquesta jornada s’emmarca dins de #ODiScapacidad, conjunt d’accions d’informació, diàleg, pressió, denúncia, etc., principalment dirigides a persones i institucions amb representació política, amb la finalitat d’influir en les seues decisions a favor de les necessitats i expectatives de les persones amb discapacitat, incoant la modificació de la Llei 7/2012 de violència contra les dones per a incloure el Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista, la seua adaptació al Conveni d’Istanbul, impulsant el desenvolupament de la figura de la facilitadora dins del Pacte Autonòmic de Violència de Genero i Masclista , amb la participació dels membres del Comité de seguiment del Pacte Autonòmic contra la violència de gènere i masclista.

Dones CERMI CV vol destacar que en Comunitat Valenciana es va produir una modificació en Llei Integral contra la Violència sobre la Dona en l’àmbit de la CV, a través d’una esmena a la Llei 9/2019 del 23 de desembre de la Generalitat de mesures fiscals, gestió administrativa i financera i organització; on es recull que és violència sobre la dona “l’esterilització o intervenció quirúrgica que tinga per objecte o per resultat posar fi a la capacitat d’una dona de reproduir-se de manera natural, sense el seu consentiment previ o informat o sense el seu enteniment del procediment”.

Igualment, reivindiquem l’efectiva reactivació i desenvolupament de l’Estratègia Nacional de Salut Sexual i Reproductiva amb inclusió de l’atenció a les dones i xiquetes amb discapacitat de manera transversal i l’actualització de l’Enquesta de Salut Sexual, recaptant i publicant les dades desagregades per presència o no de discapacitat. Sent el nostre lema per a aquest 8 de març «PER LA NOSTRA SALUT, PELS NOSTRES DRETS».

Treballem en xarxa a través del contracte programa signat amb la Fundació CERMI Dones, secundant i impulsant la labor realitzada per la pròpia Fundació i la Xarxa Estatal de Dones amb Discapacitat “REDM”