Skip to content

Avís legal

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 

Considerem que la privacitat dels nostres clients i usuaris ha de ser primordial. Per aquesta raó apliquem una política de transparència a tots els nostres processos perquè els usuaris estiguen sempre informats i tinguen control sobre la seua privacitat.

Li preguem llija atentament cadascun d’aquests termes que regulen l’accés i ús, i en general, la relació entre aquest website i els usuaris d’aquest.

Qui és el responsable del tractament de les seues dades?

 

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, de l’art. 13.1a del Reglament (UE) 2016/679 i de la normativa vigent sobre protecció de dades personals, l’informem que la present pàgina web és propietat de:

ENTITAT: COMITÉ D’ENTITATS DE REPRESENTANTS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE LA CV

DOMICILI: GRAN VIA RAMÓN Y CAJAL 13 46007 VALÈNCIA

CIF G-97.073.266

EMAIL cermi.cvalenciana@cermi.es

D’ara en avant «el website» L’INFORMA:

 

Marc Normatiu

 

El website garanteix el respecte de les garanties, normes i procediments previstos en l’Ordenament Jurídic per a protegir els drets a la intimitat personal i familiar i la protecció de dades personals.

  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)
  • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).

Mantinga el control sobre les seues dades

 

La recopilació i l’ús de dades és essencial per a poder oferir-li els nostres serveis. No obstant això, ha de saber que només li sol•licitarem aquella informació que siga estrictament adequada, pertinent i limitada al necessari per a les finalitats més a baix descrites. Aquests són les dades que li podem sol•licitar:

FINALITAT

Tractaments alt risc

Dur a terme el servei encomanat.

Defensa dels drets de les persones amb discapacitat.

Historial clínic o sanitari.

Contacte

QUINES DADES PODEM
SOL•LICITAR-LI

Nom, adreça, telèfon, email, DNI, NIF o un altre document identificatiu, signatura.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

El necessari per a la tramitació del servei encomanat.

LEGITIMACIÓ

CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diverses finalitats específiques.

DESTINATARIS

Emmagatzematge de dades.

Auditoria.

Emmagatzematge de dades.

Missatgeria.

Federacions o associacions.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Personals

QUINES DADES PODEM
SOL•LICITAR-LI

Estat civil, data de naixement, experiència professional, detalls d’ocupació o carrera administrativa. Certificat de discapacitat.

Perfil econòmic, renda.

Sentències.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

El necessari per a la tramitació del servei encomanat.

LEGITIMACIÓ

CONTRACTE -Art. 6.1b del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part.

CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diverses finalitats específiques.

DESTINATARIS

Emmagatzematge de dades.

Auditoria.

Emmagatzematge de dades.

Federacions o associacions.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Salut

QUINES DADES PODEM
SOL•LICITAR-LI

Dades de salut física o mental.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

5 anys.

LEGITIMACIÓ

CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diverses finalitats específiques.

INTERÉS PÚBLIC -Art. 6.1e del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders conferits al responsable.

DESTINATARIS

Emmagatzematge de dades.

Federacions o associacions.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Menors

QUINES DADES PODEM
SOL•LICITAR-LI

Dades de menors.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

El necessari per a la tramitació del servei encomanat.

LEGITIMACIÓ

CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diverses finalitats

DESTINATARIS

Emmagatzematge de dades.

Federacions o associacions.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Federacions

QUINES DADES PODEM
SOL•LICITAR-LI

Nom, adreça, telèfon, email, DNI, NIF o un altre document identificatiu, signatura.

Dades d’empleats o voluntaris: nom, adreça, telèfon, email, DNI, NIF o un altre document identificatiu, signatura.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

El necessari per a la tramitació del servei encomanat.

LEGITIMACIÓ

CONTRACTE -Art. 6.1b del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part.

CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diverses finalitats

DESTINATARIS

Assessorament laboral, fiscal o comptable. Auditoria.

Emmagatzematge de dades.

Associacions.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Comissions

QUINES DADES PODEM
SOL•LICITAR-LI

Nom, adreça, telèfon, email, DNI, NIF o un altre document identificatiu, signatura.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

El necessari per a la tramitació del servei encomanat.

LEGITIMACIÓ

CONTRACTE -Art. 6.1b del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part.

CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diverses finalitats

DESTINATARIS

Emmagatzematge de dades.

Associacions.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

No estan previstes transferències internacionals de dades.

Gestió de beques

QUINES DADES PODEM
SOL•LICITAR-LI

Nom, adreça, telèfon, email, DNI, NIF o un altre document identificatiu, signatura, dades financeres, administratius i de comptabilitat.

Perfil econòmic.

Certificat de discapacitat.

Llibre de família (acreditar família nombrosa).

TERMINI DE CONSERVACIÓ

El necessari per al compliment de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

LEGITIMACIÓ

OBLIGACIÓ LEGAL -Art. 6.1c del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del

DESTINATARIS

Emmagatzematge de dades.

Missatgeria.

Federacions o associacions.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

No estan previstes transferències internacionals de dades.

FINALITAT

Difusió d’activitats i esdeveniments a través de la pàgina web, blog, xarxes socials i canal de youtube de l’entitat.

Ús intern per a memòries i projectes

Filmacions destinades a difusió comercial, documents i material gràfic imprés com a cartells, fullets i manuals.

Imatges per a revistes o publicacions d’àmbit relacionat amb el nostre sector.

Material Fotogràfic i Audiovisual d’Esdeveniments

QUINES DADES PODEM
SOL•LICITAR-LI

Imatge i/o veu

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Indefinit, mentre en destinatari no sol·licite el seu supressió.

LEGITIMACIÓ

CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diverses finalitats específiques.

DESTINATARIS

Emmagatzematge de dades.

Federacions o associacions.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

No estan previstes transferències internacionals de dades.

FINALITAT

Gestió dels recursos humans.

 

QUINES DADES PODEM
SOL•LICITAR-LI

Nom, adreça, telèfon, email, DNI, NIF o un altre document identificatiu, signatura, estat civil, data de naixement, experiència professional, detalls d’ocupació o carrera administrativa, discapacitat, titulacions, formació, experiència professional, núm. de compte bancari, dades de salut (apte o no apte).

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Termini màxim de 5 anys des de la finalització del contracte.

LEGITIMACIÓ

CONTRACTE -Art. 6.1b del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part.

CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diverses finalitats

DESTINATARIS

Assessorament laboral, fiscal o comptable.

Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut. Selecció de personal.

Emmagatzematge de dades.

Missatgeria.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

No estan previstes transferències internacionals de dades.

FINALITAT

Dur a terme accions comercials i de màrqueting.

Contacte

QUINES DADES PODEM
SOL•LICITAR-LI

Nom, adreça, telèfon, email.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades es conservaran de manera indefinida llevat que l’interessat sol·licite la seua cancel·lació.

LEGITIMACIÓ

CONTRACTE -Art. 6.1b del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part.

CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diverses finalitats

DESTINATARIS

Emmagatzematge de dades.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

No estan previstes transferències internacionals de dades.

FINALITAT

Administració i comptabilitat.

Proveïdors

QUINES DADES PODEM
SOL•LICITAR-LI

Nom, adreça, telèfon, email, CIF.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades es conservaran durant 5 anys.

LEGITIMACIÓ

CONTRACTE -Art. 6.1b del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part.

DESTINATARIS

Assessorament laboral, fiscal o comptable.

Emmagatzematge de dades.

Missatgeria.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

No estan previstes transferències internacionals de dades.

FINALITAT

Gestió del voluntariat.

Voluntaris

QUINES DADES PODEM
SOL•LICITAR-LI

Nom, adreça, telèfon, email, CIF.

Certificat de penals.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades es conservaran mentre l’interessat realitze el seu voluntariat.

LEGITIMACIÓ

CONTRACTE -Art. 6.1b del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part.

CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diverses finalitats específiques.

DESTINATARIS

Emmagatzematge de dades.

Missatgeria.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

No estan previstes transferències internacionals de dades.

FINALITAT

Gestió de la web.

Tecnològics

QUINES DADES PODEM
SOL•LICITAR-LI

Temps de permanència en la web, pàgines visitades, preferències d’idioma, adreça IP, tipus de dispositiu, sistema operatiu tipus de navegador, resolució de pantalla.

PER A QUINA FINALITAT

Millorar la seua experiència com a usuari de la web.

Mantindre la seguretat de la web duent a terme un monitoratge d’activitats malicioses i detecció del frau.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades de seran conservats de manera indefinida en tant l’interessat no sol·licite la seua supressió.

LEGITIMACIÓ

CONSENTIMENT -Art. 6.1a del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diverses finalitats específiques.

DESTINATARIS

Hosting.

Manteniment de la web.

Emmagatzematge de dades.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

No estan previstes transferències internacionals de dades.

El website elabora un perfil comercial sobre la base de la informació que vosté ens facilita. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Vosté pot optar per no rebre les nostres comunicacions electròniques, pot sol•licitar-ho enviant un email al website amb el següent assumpte “no desitge rebre comunicacions comercials”.

Podrem conservar la seua informació personal fins i tot després de finalitzar aquesta necessitat si fóra necessari per a complir amb alguna obligació legal, les dades romandrien bloquejats el temps necessari per a complir el període marcat per la Llei per a procedir després a la seua eliminació.

Ús de la web per menors

 

La navegació en aquesta web per menors d’edat exigeix que aquests hagen obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualssevol actes realitzat pels menors al seu càrrec.

Els representants legals de les persones menors d’edat tenen plena responsabilitat en l’accés a continguts i serveis d’internet per aquests menors. Per a això disposen de programes informàtics i eines de bloqueig i filtre en l’accés a continguts o llocs web no apropiats per a menors.

Destinataris

 

El website formalitzarà, en cada cas, els contractes de confidencialitat i encàrrec de tractament que siguen necessaris per a realitzar el servei que vosté ens ha encomanat.

El website comprova que tots els encarregats de tractament amb els quals treballa compleixen les seues polítiques de seguretat i les mesures tècniques imposats per la normativa i segueixen les seues instruccions en la prestació i correcte desenvolupament dels serveis per als quals són contractats.

El website no llogarà ni vendrà informació personal ni compartirà la seua informació personal amb cap anunciant ni amb xarxes d’anuncis per a publicitat sense el seu permís explícit.

El website proporcionarà informació a tercers quan l’exigisca una llei, una citació o un procediment judicial. No obstant això, en el cas de ser cedits es produiria una informació prèvia al lliurament.

Seguretat de les Dades

 

El website aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a proporcionar un nivell de seguretat adequat al risc, garantint la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seues dades.

El website es preocupa per la seguretat dels usuaris del seu web i per a això manté actualitzat el programari, aplica un firewall que s’ocupa de detectar i mitigar amenaces i realitza còpies de seguretat per a garantir la integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

Consells de Navegació

 

Comprove que el servidor al qual es connecta es troba situat en el domini correcte, fins i tot quan s’utilitzen enllaços emmagatzemats en favorits.

No utilitze adreces web (URL) o enllaços rebuts per missatgeria electrònica (correu, SMS, etc.) en els quals se sol•licite realitzar alguna gestió amb les seues dades personals.

Teclege directament les direccions dels llocs web als quals desitja connectar-se.

Quins drets té vosté respecte a les dades que ens facilita?

 

Vosté té dret a conéixer si el website està tractant les dades personals que el concernisquen, o no.

Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas a sol•licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. El website deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vosté té dret a sol•licitar la portabilitat de les seues dades, així com a retirar el consentiment per al seu tractament en qualsevol moment.

Vosté pot exercir els seus drets contactant amb el website, per mitjà de les dades de contacte anteriorment esmentats, indicant com a assumpte “LOPD, Drets” i adjuntant fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

Vosté té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Quines obligacions té vosté respecte a les dades que ens facilita?

 

Vosté es compromet a garantir la veracitat de les dades que ens facilita i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produïsca sobre ells.

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els productes i serveis del website.

El no facilitar les dades personals sol•licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se, rebre informació dels productes i serveis del website o gestionar el servei que ens ha encomanat.

Com a usuari vosté es compromet al fet que la informació facilitada al website sobre terceres persones ha sigut recaptada d’acord amb la normativa vigent i havent recaptat el consentiment del titular de les dades.

Com a usuari d’aquesta web es compromet a utilitzar el website, els serveis, els continguts i aquest avís legal de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

Vosté es compromet a no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través de la web, ni utilitzar els continguts i, en particular, la informació obtinguda a través del Portal per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

Aquesta web pot contindre enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes al website, en accedir a tals llocs web vosté ha de decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de cookies.

El present AVÍS LEGAL s’actualitzarà periòdicament, per la qual cosa resultaran aplicables les condicions que es troben vigents i publicades en el moment d’utilització de la web o dels serveis. Li preguem llija atentament aquesta informació abans de conducta al seu ús, així com periòdicament, a fi de mantindre’s totalment informat.

Si vosté té alguna pregunta en relació amb aquest Avís Legal pot contactar amb nosaltres en el més amunt indicat.

Consentiment

 

Vosté declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament manual i automatitzat dels mateixos per part del website en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Pot anul•lar qualsevol autorització quan ho desitge dirigint-se al website.

Legislació Aplicable

 

La legislació aplicable al present AVÍS LEGAL serà la legislació espanyola, i a la jurisdicció competent per a conéixer de qualssevol demandes que aquesta web suscite serà la dels jutjats que corresponguen a la província del website, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que poguera correspondre-li.

Contingut de la Web i Enllaços (Links)

 

Els enllaços continguts en aquesta web poden dirigir a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguen interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al website, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que pogueren aparéixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el website i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es troben. El website tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguen derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.

Els enllaços a la web del website hauran de respectar les següents condicions:

  • L’establiment de l’enllaç no suposarà cap mena d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part del website de la pàgina que realitza el
  • La pàgina web en la qual s’establisca el hiperenlace no contindrà informacions amb continguts que siguen il•lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atempten contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de
  • El website podrà sol•licitar que es retire un enllaç al seu web, sense necessitat d’al•legar cap causa. En tal cas, la pàgina que haja realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seua immediata supressió, tan prompte com reba la notificació del
  • El website no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment del hiperenlace puga oferir. L’usuari assumeix sota la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l’accés a la pàgina web del
  • La pàgina web en la qual s’establisca el hiperenlace no podrà contindre marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al website excepte aquells signes que formen part d’aquest

Propietat Intel•lectual i Industrial

 

Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquesta, són titularitat del website o dels seus col•laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts.

El website prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts dels nostres portals.

L’ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que medie prèvia i expressa autorització del website.

Respecte a les cites de productes o serveis de tercers, el website reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat

industrial o intel•lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la Web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació.

Responsabilitat

 

El website no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobe actualitzat, encara que es compromet a realitzar els majors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés a la Web del website com l’ús que puga fer-se de la informació continguda en els mateixos és d’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

El website no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguen produir ni de possibles danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

El website no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de manera independent en aquesta Web.

No obstant això, en compliment del que es disposa en la LSSI, el website es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col•laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravindre la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que vosté considere que existeix en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d’aquesta classificació, preguem contacte amb el website.

El website no es responsabilitza de les contestacions que es realitzen a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en el seu web, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant d’aquestes.

POLÍTICA DE COOKIES

El lloc web del website i els seus dominis utilitzen cookies (xicotets arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l’usuari, així com la recollida d’estadístiques.

Ús de Cookies

El website, o per compte d’aquest, un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament d’audiències, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del website.

Els servidors web del website detecten de manera automàtica l’adreça IP i el nom del domini utilitzats per l’usuari. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtindre mesuraments estadístics que permeten conéixer el nombre d’impressions de pàgines, amb el nombre de visites realitzades als serveis web, etc.

Addicionalment, el website té presència en portals i serveis de tercers per als quals, si es desitja conéixer les condicions de privacitat i ús de cookies, hauran de consultar-li les polítiques proporcionades per aquests:

Revocació i eliminació de cookies

En tot moment podrà accedir a la configuració del seu navegador acceptant o rebutjant totes les cookies, o bé seleccionar aquelles la instal•lació de les quals admet i quins no, seguint un dels següents procediments, que depén del navegador que utilitze:

Google Chrome (en el Menú Eines)

Configuració > Mostrar opcions avançades > Privacitat (Configuració de Contingut) > Cookies Més informació: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Microsoft Internet Explorer (en el Menú Eines) Opcions d’Internet > Privacitat > Avançada

Més informació: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

Firefox

Opcions > Privacitat > Cookies

Més informació: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari, iPad i iPhone

Preferències > Privacitat

Més informació: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Opera

Configuració > Opcions > Avançat > Cookies

Més informació: http://help.opera.com/linux/10.60/es-es/cookies.html

Consentiment per a l’ús de cookies

L’Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre l’ús de cookies, acceptant i consentint el seu ús per part del website en la forma i per a les finalitats indicades en el present Avís Legal.